Mapování aktuálních potřeb osob s vyššími nároky na podporu a péči

Dotazník Aliance pro individualizovanou podporu a spolku Naděje pro děti úplňku představuje druhou rychlou sondu do potřeb osob s vyššími nároky na podporu a péči v souvislosti s opatřeními proti šíření covid-19 a jejich postupným rozvolňováním.

Je zcela anonymní, údaje budou vyhodnocovány pouze statisticky. Informace použijeme k tomu, abychom poukázali na specifické potřeby osob s vyššími nároky na péči a jejich pečujícího okolí. Usilujeme o to, aby se na nikoho nezapomnělo.  

S výsledky první vlny šetření jsme seznámili vládu, ministerstva, kraje, kancelář ombudsmana a další instituce, psalo se o nich v médiích. Vypracovali jsme obsáhlý soubor opatření, která mají za cíl ty nejzávažnější dopady zmírnit, o jejich prosazení stále jednáme s odpovědnými úřady. Tato druhá vlna má za cíl zhodnotit dopady karanténních opatření a jejich postupného rozvolňování na ty nejzranitelnější. 

Pokud máte jakékoli dotazy, pište na agata@detiuplnku.cz 

 

Děkujeme Vám!

 

Alianci pro individualizovanou podporu a tedy i tento výzkum podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. 

 

 

 

Dotazník neexistuje, nebo jeho platnost vypršela