Mapování aktuálních potřeb osob s vyššími nároky na podporu a péči

Dotazník Aliance pro individualizovanou podporu a spolku Naděje pro děti úplňku představuje druhou rychlou sondu do potřeb osob s vyššími nároky na podporu a péči v souvislosti s opatřeními proti šíření covid-19 a jejich postupným rozvolňováním.

Je zcela anonymní, údaje budou vyhodnocovány pouze statisticky. Informace použijeme k tomu, abychom poukázali na specifické potřeby osob s vyššími nároky na péči a jejich pečujícího okolí. Usilujeme o to, aby se na nikoho nezapomnělo.  

S výsledky první vlny šetření jsme seznámili vládu, ministerstva, kraje, kancelář ombudsmana a další instituce, psalo se o nich v médiích. Vypracovali jsme obsáhlý soubor opatření, která mají za cíl ty nejzávažnější dopady zmírnit, o jejich prosazení stále jednáme s odpovědnými úřady. Tato druhá vlna má za cíl zhodnotit dopady karanténních opatření a jejich postupného rozvolňování na ty nejzranitelnější. 

Pokud máte jakékoli dotazy, pište na agata@detiuplnku.cz 

 

Děkujeme Vám!

 

1

Uveďte, prosím, zda (vyberte jedinou možnost):

2

Řešíte nebo jste řešil(a) nějaká omezení v dostupnosti péče, ke kterým došlo nebo dochází v posledních zhruba dvou měsících? (Uvažujte o všech typech péče, kterou využíváte Vy osobně nebo člověk, o kterého pečujete.) Vyberte prosím odpověď, která nejlépe odpovídá Vaší situaci:

3

V jakých z typů péče došlo k omezení? Označte všechny takové:

4

Pokud došlo k omezení péče nebo více omezením, popište, prosím, k jakému/ jakým konkrétně a jaký dopad to na Vás má:

Počet znaků: 0 z max. 400

5

Kdybyste měl(a) porovnat situaci nyní a zhruba před měsícem, řekl(a) byste, že:

6

Pokud je podle Vás situace lepší, proč? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte:

7

Pokud je podle Vás situace horší, proč? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte:

8

Jaký bude podle Vás nejbližší vývoj, řekněme nejbližší měsíc až dva? Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá Vašemu vnímání situace:

9

Jsou pro Vás nyní nedostupné sociální služby, které obvykle využíváte? Pokud ano, které? Označte všechny takové:

10

Jsou pro Vás nyní nedostupné nebo obtížně dostupné některé léky, zdravotnické potřeby, pomůcky, lékařská péče, apod.? Označte všechno, co je pro Vás nedostupné:

11

Pokud se potýkáte s omezenou dostupností sociálních nebo zdravotních služeb, léků nebo pomůcek, popište, prosím, s čím konkrétně a jaký dopad to na vás má.

Počet znaků: 0 z max. 400

12

Doléhá na Vás a vaši rodinu / domácnost současná situace ekonomicky? Vyberte odpověď, která nejvíce odpovídá Vaší situaci:

13

Je pro Vás bezprostředně ohrožena úhrada základních potřeb? Např. za bydlení, základní potraviny, dopravu, lékařskou péči nebo jiné specifické služby nebo péči, kterou potřebujete pro sebe nebo hendikepované nebo jinak znevýhodněné členy domácnosti? Vyberte možnost, která je nejblíže Vašemu vnímání situace:

14

Jestliže na Vás současná situace doléhá ekonomicky, prosím, rozepište se. Jaká je příčina? Co to pro Vás konkrétně znamená? Jaký to má dopad na vás a na vaši rodinu?

Počet znaků: 0 z max. 400

15

Potřebujete v této situaci ekonomickou podporu? Vyberte možnost, která nejlépe popisuje Vaši situaci:

16

Když zkusíte odhadnout další vývoj, jak dlouhé období s omezeními (služeb, péče, financí, apod.), která jste uvedl(a), jste ještě schopen/ schopna vydržet bez zásadní pomoci zvenčí? Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá Vašemu vnímání situace:

17

Jaký bude podle Vás nejbližší vývoj, řekněme nejbližší měsíc až dva? Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá Vašemu vnímání situace:

18

Uveďte prosím typ zdravotního postižení nebo dlouhodobého onemocnění nebo diagnózu Vaši / osoby, o kterou pečujete.

Počet znaků: 0 z max. 400

19

Jaký je Váš věk / věk osoby, o kterou pečujete?

20

Kolik obyvatel má místo/obec Vašeho trvalého bydliště / bydliště osoby, o kterou pečujete?

21

V jakém kraji se nachází Vaše bydliště / bydliště osoby, o kterou pečujete?

22

Vaše pohlaví / pohlaví osoby, o kterou pečujete: